YAYIN KURULU


Yayın Yönetmeni
Doç. Dr. Cüneyt Evren
Bakırköy Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi , Psikiyatri Bölümü, Alkol ve Madde Bağımlılar Araştırma Tedavi Merkezi (AMATEM), İstanbul, Türkiye

Yardımcı Yayın Yönetmenleri
Doç. Dr. Kürşat Altınbaş
Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi, Psikiyatri Anabilim Dalı, Konya, Türkiye

Doç. Dr. Suat Küçükgöncü
Yale Üniversitesi, Psikiyatri Bölümü, Connecticut Mental Health Center, New Haven, CT, ABD

Doç. Dr. Müge Bozkurt
Bakırköy Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi , Psikiyatri Bölümü, Alkol ve Madde Bağımlılar Araştırma Tedavi Merkezi (AMATEM), İstanbul, Türkiye

Doç. Dr. Ercan Dalbudak
Özel Muayenehane, Ankara, Türkiye

İstatistik Editörü
Prof. Dr. Serhat Çıtak
İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Psikiyatri Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye

Dil Editörleri
Doç. Dr. Samet Köse
Texas Üniversitesi Tıp Fakültesi, Psikiyatri Bölümü, Houston, TX , ABD

Doç. Dr. Murat İlhan Atagün
Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Tıp Fakültesi, Psikiyatri Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye

Sahibi
Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi adına Doç. Dr. Murat Erkıran (İstanbul, Türkiye)
Düşünen Adam - Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi
Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Yayıncı
Yerküre Tanıtım ve Yayıncılık Hizmetleri A.Ş.