Sıcak su epilepsisi sonrası gelişen anksiyete bozukluğu olgusu
Rukiye Ay
Makale No: 11   Makale Türü:  Olgu Sunumu
Sıcak su epilepsisi nadir görülen bir refleks epilepsidir. Banyo sırasında yüksek sıcaklıktaki suyun başa teması sonrası tetiklenen nöbettir. Kompleks parsiyel veya generalize tonik klonik nöbetler görülebilir. Anksiyete bozuklukları epilepsiye en sık eşlik eden psikiyatrik komorbiditelerden biridir. Epilepsi hastasının yaşam kalitesini ve tedavi uyumunu olumsuz etkileyebilir. Bu yazıda sıcak su temasıyla tetiklenen generalize tonik klonik nöbet sonrası gelişen anksiyete bozukluğu olgusu tartışılmıştır. Epilepsi ve anksiyete bozukluğu birlikteliğine yönelik farkındalığı arttırmak amaçlanmıştır.
Anahtar Kelimeler: Anksiyete, sıcak su epilepsisi, refleks epilepsi
Dusunen Adam The Journal of Psychiatry and Neurological Sciences 2017;30:160-162
MAKALE GÖNDER
11. Ulusal Alkol ve Madde Bağımlılığı Kongresi
DÜŞÜNEN ADAM BROŞÜRLERİ
KAPAK
Creative Commons Lisansı

Düşünen Adam : Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi Creative Commons Alıntı-Gayriticari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.
Düşünen Adam - Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi
Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Yayıncı
Yerküre Tanıtım ve Yayıncılık Hizmetleri A.Ş.