An approach to conversion disorder with comorbid major depression using pharmacotherapy and psychodrama techniques: a case report
Ozlem Kazan Kizilkurt, Suzan Mert Akgul, Filiz Izci
Dusunen Adam The Journal of Psychiatry and Neurological Sciences 2018;31:413-420
PDF
Article No: 12   Article Type :  Case Report
Conversion disorder (CD) is a psychiatric disorder commonly seen in clinical and emergency psychiatry departments; it may occur with psychological factors and lead to changes in motor and sensory functioning in a way that suggests a physical disorder. Multiple mental illnesses such as depressive disorder can accompany CD. In addition to antidepressant or antipsychotic drug treatments, psychotherapy techniques can be applied in the treatment of CD. In this report, we aim to present a case of major depressive disorder with accompanying CD where we intervened applying drug therapy together with psychodrama techniques, a type of psychotherapy that is not frequently used in CD.
Keywords : Conversion disorder, prognosis, psychodrama
Majör depresyon eş tanısı bulunan bir konversiyon bozukluğu olgusuna farmakoterapi ve psikodrama teknikleri ile yaklaşım: Bir olgu sunumu
PDF
Makale No: 12   Makale Türü :  Olgu Sunumu
Psikolojik etkenlerle ortaya çıkabilen, fiziksel bir bozukluğu düşündürecek biçimde motor ve duyusal işlevsellikte değişikliklerle giden konversiyon bozukluğu (KB) psikiyatri klinik ve acil servislerinde sık görülen bir ruhsal hastalıktır. KB’ye depresif bozukluk gibi birden çok ruhsal hastalıkta eşlik edebilmektedir. KB’nin tedavisinde antidepresan, antipsikotik ilaç tedavileri yanında psikoterapi teknikleri de uygulanabilmektedir. Bu makalede, KB’ye eşlik eden majör depresif bozukluk tanıları bulunan, ilaç tedavisi ile beraber KB’de sık kullanılmayan bir psikoterapi türü olan psikodrama teknikleri uygulayarak yanıt aldığımız bir olguyu sunmayı amaçladık.
Anahtar kelimeler : Konversiyon bozukluğu, seyir, psikodrama
Düşünen Adam - Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi
Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Yayıncı
Yerküre Tanıtım ve Yayıncılık Hizmetleri A.Ş.